15.10.2018

1. SEDUM – foesen 2. JEUNESSE APARTRIDE – ce n´est pas un jeu 3. SEDUM – Preußens erben 4. EMBOSCADA – deutscher Geifer / dms 2.0 5. KELLERASSELN – punk not rock 6. STOPCOX – no salvation 7. TOTRAFFEN – chart 8. SEDUM – wel ou, maar vrij 9. SEDUM – alles muss kaputt 10. […]